لاگر و تحلیلگر Profibus

این تجهیز جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ارتباطات در سطح پروفی-باس توسط شرکت امن پژوه نوآوران فارس طراحی و ساخته شده است. سخت افزار ساخته شده با قرارگیری در انتهای یک خط پروفی-باس قادر خواهد بود که روی پیامهایی که روی پروفی-باس میان تجهیزات مختلف رد-بدل می شود را جمع آوری کرده و با تبدیل این پیامها به بسته های TCP/IP آنها را جهت تحلیل به یک کامپیوتر ارسال نماید. یک چالش مهم در ساخت چنین سخت افزاری سرعت بالای ارتباطات پروفی-باس است چراکه ممکن است سرعت باس به نرخ ۱۲ Mbps برسد.

ویژگی ها:

  • هماهنگی با سرعت بالا تا نرخ ۱۲Mbps
  • تحلیل کامل تر بسته های Profibus نسبت به نسخه های غیربومی
  • نرم افزار و سخت افزار بومی
  • قابلیت اجرا بر روی بستر های مختلف (Windows, Linux, …)