معرفی شرکت

خط مشی و اهداف شرکت

ایجاد ظرفیت لازم در زمینه محصولات فناوری اطلاعات و ارتقای امنیت شبکه های کامپیوتری و صنعتی در کشور از جمله اهداف شرکت می باشد. ایجاد خودکفایی در طراحی و توسعه محصولات و سامانه های امنیتی، کمک به ارتقای امنیت سامانه های فناوری اطلاعات و کنترل صنعتی کشور، بومی کردن دانش امن سازی شبکه های صنعتی و تجاری و جذب نخبگان دانشگاهی به فعالیت های تحقیقاتی و صنعتی در این زمینه و پیشگیری از خروج ایشان از کشور، از دیگر ماموریت های شرکت می باشند.

 

نمونه پروژه های انجام شده

  • تولید محصول IDS و لاگر صنعتی کنترلرهای زیمنس
  • تولید یک نسخه ضد بدافزار بومی
  • تدوین دستورالعمل های مربوط به ارتقاء امنیت سایبری در سیستم های کنترل صنعتی
  • طراحی مرکز تخصصی واکنش به حوادث رایانه ای و مقابله با بدافزارها، در محیط های صنعتی
  • ارزیابی امنیت شبکه های IT و صنعتی
  • ارزیابی امنیتی نرم افزار
  • طراحی مرکز عملیات امنیت (SOC) و ارایه راهکارهای امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات