لاگر و تحلیلگر MPI Bus

این تجهیز جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ارتباطات در سطح پروفی-باس توسط شرکت امن پژوه نوآوران فارس طراحی و ساخته شده است. سخت افزار ساخته شده با قرارگیری در انتهای یک خط MPI قادر خواهد بود که روی پیامهایی که روی باس MPI میان تجهیزات مختلف رد-بدل می شود را جمع آوری کرده و با تبدیل این پیامها به بسته های TCP/IP آنها را جهت تحلیل به یک کامپیوتر ارسال نماید. سخت افزار این سامانه ظاهری مشابه سخت افزار لاگر پروفی-باس دارد، اما عملکردی متفاوت دارد.

سامانه لاگر امنیتی باس MPI در کنار سامانه لاگر امنیتی کنترلرهای زیمنس بصورت یکپارچه ارائه می شود. کاربرد این سامانه برای صنایعی است که در آنها از باس MPI برای مانیتورینگ فرایند صنعتی و یا جهت برنامه ریزی کنترلرها استفاده شده باشد. سامانه یکپارچه فوق به کاربر اجاره می دهد که به تمامی قابلیت های ذکر شده در مورد لاگر امنیتی کنترلرهای زیمنس در بستر ارتباطی MPI دست یابد.