درباره امن پژوه

امـــن پــژوه نـوآوران فـارس

این شرکت با تکیه بر دانش بومی موجود کشور، در زمینه امن سازی فضای سایبری و تولید محصولات امنیتی، تاسیس گردیده است. تولید محصولات فناوری اطلاعـات مـورد نــیاز جـهت ارتـقای امـنـیت شبکه های صنعتی و غیرصنعتی در کـشــور همواره یکی از دغـدغـه ها و وظـایف ما بوده است. ارایه خدمات مشاوره در خصوص امن سازی شبکه های صنعتی و تجاری به سازمان های مختلف و برگزاری دوره های آموزشی امنیت و مدیریت امنیت شبکه های تجاری و صنعتی مورد نیاز سازمان ها و صنایع مختلف نیز مهمترین خدمات ما در سالهای اخیر بوده است.

Security Solution Industrial

با وقوع حمله‌های سایبری که در سالهای اخیر به صنایع حساس کشور صورت گرفته است، نیاز به شناسایی و ارائه‌ی راهکاری موثر جهت شناسایی و جلوگیری از حملات سایبری به شدت احساس می‌شد. شرکت امن پژوه نوآوران فارس با به کارگیری نیروهای متخصص و توانمند، موفق به تولید محصولی شده است که شبکه های صنعتی را در حملات سایبری محافظت نماید.

Cyber Security Assessment

ارزیابی امنیتی و تست نفوذ روشی است که توسط آن قادر خواهیم بود آسیب‌پذیری‌ها و نقاط نفوذ موجود در نرم‌افزارها را شناسایی کرده و قبل از سوءاستفاده توسط مهاجمان، امنیت سیستم را تامین کنیم. شرکت امن پژوه نوآوران فارس با تجربه فراوان در امر تست نفوذ، آمادگی بررسی سامانه های موسسات مختلف را دارد.

و از جمله دیگر خدمات شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • ارائه دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته امنیت سامانه های کنترل صنعتی
  • ارائه مشاوره های امنیتی جهت استانداردسازی و تعیین سیاست های امنیتی
  • ارزیابی امنیتی شبکه ها صنعتی، غیر صنعتی و تحلیل تهدیدات امنیتی
  • محک زنی امنیتی و شناسایی آسیب پذیر
  • تست امنیتی نرم افزارهای کاربردی
  • پاسخگویی به رخداد امنیتی در مواقع بروز مشکل امنیتی
  • نصب و راه اندازی IDS و لاگر صنعتی روی سامانه های کنترل صنعتی
  • نصب و راه اندازی سیستم مدیریت مرکزی رخدادها در مجموعه صنعتی