تماس با امن پژوه

شرکت امن پژوه نوآوران فارس

آدرس: شیراز، چهارراه ستارخان، بلوار مطهری، کوچه ۲۴، انتهای کوچه درب روبرو – کدپستی: ۷۱۸۶۷۶۶۴۱۱

راه های تماس با مجموعه:

اداری و مالی: ۰۷۱۳۶۴۷۴۲۸۰ (برای ارسال فکس هماهنگ شود)

امنیت، آموزش، ISMS و تست نفوذ: ۰۷۱۳۶۴۹۴۴۱۴

صنعت و سیستم های شناسایی مخاطرات: ۰۷۱۳۶۴۹۴۳۷۹

پست الکترونیکی: info@amnpajooh.com