تست نفوذ

penetration test

ارزیابی امنیتی و تست نفوذ روشی است که توسط آن قادر خواهیم بود آسیب‌پذیری‌ها و نقاط نفوذ موجود در نرم‌افزارها را شناسایی کرده و قبل از سوءاستفاده توسط مهاجمان، امنیت سیستم را تامین کنیم.

شرکت امن پژوه نوآوران فارس با تجربه فراوان در امر تست نفوذ، آمادگی بررسی سامانه های موسسات مختلف را دارد.

استانداردهای مورد استفاده: با توجه به ویژگی های هر سامانه، می بایست از استاندارد منطبق با آن استفاده کرد، تا به بهترین نتیجه رسید.

نمونه استانداردهای مورد استفاده